?

Log in

Previous Entry | Next Entry


Đây là một bài nhẹ nhàng, đúng kiểu của Kanayan \^o^/
Tính sub PV mà tính ra thích perf hơn vì perf Kanayan siêu đẹp T_______T 

Lúc nào cũng như công chúa a~~~~
Rất rất thích bộ đồ trong perf này~~
LINK DOWNLOAD Sub by Hina & Ayumi