?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Aug. 28th, 2011

Yan Yan JUMP 28/05/2011
Translator: Lazy
Editor: Hina 
Lyrics editor: Ayumi
Typesetter: Hina
Effector: Ayumi
Encoder - Uploader: Ayumi

Ep.7 này có một số điều thú vị lắm nhé! Các bạn sẽ thấy được:
- Yamachan làm siêu nhân =")))))
- Sự đâm chọt người khác của Yamachan và Inoo
- Sự tỏa sáng của Inoo ="))))
- Lại handball và Shiritori
- Bài Screw hay cực ^^
LINK DOWNLOAD
Mediafire
Megaupload: (sẽ up sau)


Screw - Yabu Kota & Yaotome Hikaru
Bài hát này rất hay ^^
Mình thích cái lời và âm điệu của bài hát!

Link download:
 http://www.mediafire.com/?er36pips7h6boim Mời mọi người hưởng thức nhé ;)

Comments

( 1 comment — Leave a comment )
kkad09
Aug. 28th, 2011 04:33 am (UTC)
hihi, taking Yan Yan na~ <3

Arigatou 2 nàng ^^ ss đợi mãi ep nè để xem đoạn Ryo làm siêu nhân ;))

Oh, có cả Screw nữa à? hihi, thế thì mình vác về lun thoai ;))

XD
( 1 comment — Leave a comment )