?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry
"Nếu em mỉm cười, những giấc mơ ngày ấy sẽ trở thành sự thật đấy!
......................
Được gặp gỡ em là cả một phép màu!
Quả thật là thế đấy!
Nụ cười ấy, là điều tôi luôn muốn bảo vệ...
.......................
Gửi đến em, chỉ dành trọn riêng em, những ngôn từ mà tôi không sao thốt nên
"Tôi yêu em"
......................"
Download